اولین شماره فصلنامه " تبریز پژوه" منتشر شد

اولین شماره فصلنامه " تبریز پژوه" منتشر شد

به گزارش شهریار، مرتضی موحد نیا با تاکید بر اهمیت هوشمند سازی خدمات مختلف شهرداری گفت: در راستای اجرای طرح هوشمند سازی شهر تبریز، ضرورت دارد خدمات شهرداری نیز به صورت هوشمند اجرا شود.
او افزود: بر همین اساس گروه مطالعات و پژوهش معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی زیرساخت های تحقق این هدف را در قالب برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت در دستور کار خود قرار داده است.

موحد نیا اظهار داشت: شهرداری تبریز عملکرد خدماتی و عمرانی خود را بر اساس فصول سال تنظیم کرده است و تدوین و انتشار فصلنامه بر اساس اولویت های زیرساختی خواهد بود.

او ادامه داد: به اهتمام گروه مطالعات و پژوهش معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی اولین شماره این فصلنامه با رویکرد مدیریت بحران و پیشگیری از سوانح طبیعی منتشر شده است.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز متذکر شد: دومین شماره این فصلنامه نیز تا پایان سال با رویکرد فضای سبز شهری منتشر خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات