جلسه شوراي هماهنگي امور راه و شهرسازي خراسان شمالي با حضور مديركل راه و شهرسازي به عنوان رييس جلسه ...

جلسه شوراي هماهنگي امور راه و شهرسازي خراسان شمالي با حضور مديركل راه و شهرسازي به عنوان رييس جلسه ...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات