رونمایی از سامانه پایش حریم شهر تهران

به گزارش اخبار ساختمان، مجتبی شکری در مراسم رونمایی از سامانه یکپارچه هوشمند حریم شهر تهران با بیان این که افزایش نرخ مسکن در داخل شهر تهران موجب تغییر رفتار در حریم شد گفت: با افزایش قیمت مسکن در داخل تهران استقبال مردم از سکونت و خرید زمین در حریم افزایش یافت و این مسئله لزوم افزایش نظارت و کنترل را در حریم تهران تشدید کرد..وی با اشاره به در پیش گرفتن سیاست کنترل هوشمند حریم در معاونت شهرسازی شهرداری تهران با بیان این که پایش حریم بسیار مهم است به گونه‌ای که علاوه بر رصد وضعیت حریم و جلوگیری از بروز تخلفات می‌توانیم تمام دیتاها را تحلیل کنیم گفت: در این سامانه تمام مجوزهای مناطق، تمام ساخت و سازها در حریم و تمام تغییر کاربری‌ها از سال ۷۴ ثبت شده است و می‌توانیم با پردازش اطلاعات و داده‌ها نسبت به آینده پژوهی و آینده نگری اقدام کنیم..شکری با بیان ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات