حال محيط زيست زاگرس خوب نيست و بايد اقدامات و هماهنگي هاي فوري براي اصلاح اين روند صورت پذيرد

حال محيط زيست زاگرس خوب نيست و بايد اقدامات و هماهنگي هاي فوري براي اصلاح اين روند صورت پذيرد

زيست بوم حساس و با ارزش كشور به دليل بهره برداري ناپايدار، طرح هاي توسعه اي ناموزون،  همچنين تخريب و تغيير كاربري اراضي دچار زوال شده  و آن را در معرض بسياري از مشكلات و بيماري ها از جمله خشكيدگي  و زوال جنگل بلوط قرار داده است.
به گزارش «پارما» از پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست، علي بالي معاون دفتر زيستگاه ها و امور مناطق سازمان گفت: كوهستان زاگرس با وسعت بيش از 32 ميليون هكتار، از بهترين نواحي زيستي ايران به شمار مي رود كه در برگيرنده شش ميليون هكتار جنگل‌هاي زاگرس است. اين ناحيه زيستي بين 40تا55 درصد آب كشور را تامين مي كند و خاستگاه كشاورزي دنيا با قدمتي بيش از شش هزار سال است.

وي افزود: ناحيه زاگرس در برگيرنده حداقل 25درصد از گونه هاي گياهي كشور است كه 850 گونه آن منحصر به زاگرس  و 1500 گونه آن انحصاري كشور است. در زيستگاه جنگلي زاگرس نيز حداقل 80 درصد از جمعيت عشاير كشور  و حدود چهار هزار آبادي پراكنده شده اند كه عمدتا معيشت آنها متكي بر منابع طبيعي است.

بالي اظهار داشت: متاسفانه در دهه هاي اخير اين زيست بوم حساس و با ارزش كشور به دليل بهره برداري ناپايدار، طرح هاي توسعه اي ناموزون،  همچنين تخريب و تغيير كاربري اراضي دچار زوال شده  و آن را در معرض بسياري از مشكلات و بيماري ها از جمله خشكيدگي  و زوال جنگل بلوط قرار داده است. عليرغم اقدامات دستگاه هاي مختلف براي صيانت از اين زيست بوم حياتي كشور، در نتيجه به دليل عدم هماهنگي و برنامه ريزي بالا دستي و جزيره اي كار كردن متوليان، بايد گفت كه حال زاگرس مناسب نيست و اقدامات و هماهنگي‌هاي فوري در سطوح كلان مديريتي بايد صورت پذيرد.

معاون دفتر مديريت زيستگاه ها و امور مناطق سازمان محيط زيست در پايان افزود: سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان دستگاه حاكميتي و با حضور نمايندگان دستگاه هاي مرتبط، استادان دانشگاه و صاحبنظران، جلسه اي را با حضور رييس سازمان حفاظت محيط زيست در تاريخ اول بهمن ماه 1398 برگزار كرد و پس از بررسي و تبادل نظر به اين جمع بندي رسيد كه، در ستاد ملي هماهنگي سياست ها و برنامه هاي اجرائي حفاظت، احيا و بهره برداري پايدار از زاگرس، تشكيل شود و مقرر شد در اسرع وقت پيگيري‌هاي بعدي صورت پذيرد.
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات