تایید طرح گذربندی نوسازی محله فرزان

تایید طرح گذربندی نوسازی محله فرزان

معاون شهرسازی و معماری شهرداری بیرجند از تایید طرح گذربندی نوسازی محله فرزان با تثبیت معابر وضع موجود برابر نظر کمیته فنی خبر داد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ دکتر حمید فخیم زاده با اشاره به اینکه برای اجرای طرح فرزان سالها زمان صرف شده اذعان داشت: اخیراً شهرداری بیرجند طرحی برای بافت فرزان تهیه و به دبیرخانه کمیسیون ماده 5 شهرداری ارسال نموده که برابر بند 8 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر بیرجند به تصویب رسیده و طرح گذربندی محله فرزان با تثبیت معابر وضع موجود مورد تایید قرار گرفته است.

وی افزود: این طرح پس از سالها سرگردانی شهروندان تایید گردیده و از این پس روال پاسخگویی به ارباب رجوع در شهرداری تسهیل شده است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بیرجند

  منبع خبر

  شهرداری بیرجند

  شهرداری بیرجند

  شهرداری بیرجند یک شهرداری در شهر بیرجند می باشد

   نظرات