تاثیرات احداث ساختمان‌های پایدار بر سبد خانوار و اقتصاد ملی

ساخت ساختمان‌ پایدار هرچند شاید در ابتدا هزینه بیشتری را به مالک و کارفرما تحمیل کند، اما این هزینه به تدریج در طول بهره‌برداری از آن ساختمان، از محل کاهش هزینه‌‌های مصرف انرژی جبران می‌شود. به این ترتیب به عقیده کارشناسان، این ساختمان‌‌ها با کاهش هزینه‌های حاصل از مصرف سوخت، می‌توانند نقش قابل توجهی در کاهش هزینه خانوارها ایفا کنند.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات