شهردار زرندخبرداد:زیبا سازی ایستگاهای اتوبوس وچندین نقطه از شهرزرندتابهار ۹۹

شهردار زرندخبرداد:زیبا سازی ایستگاهای اتوبوس وچندین نقطه از شهرزرندتابهار ۹۹

مهندس مهدلوشهردار زرندبهمراه مهندس عبدالله زاده رئیس سازمان سیما منظر وفضای سبزازکارگاه تولید المانهای شهری بازدیدکرد.

مهندس مهدلو در این بازدیداز مراحل تولید المانهای جدیدشهر زرند و ایستگاههای اتوبوس بازدیدواقدامات سازمان سیما،منظرشهرداری زرندرامثبت ارزیابی کرد .

مهندس محمدرضامهدلوزیباسازی محیط شهری رایکی ازنیازهای شهروندان دانست وگفت:فعالیتهایی که در دستور کارشهرداری قرار دارد جلوه زیبایی به شهر خواهددادکه باعث بالارفتن روحیه شهروندان خواهد شد.

منتخب شورای شهر زرندافزود:هر چند فعایتهای عمرانی اصلی ترین شاخصه برای توسعه شهرها می باشد ولی ایجادیک فضای زیبا در شهر نقش بسزایی درسلامت روحی روانی و نشاط عمومی شهروندان ایفا خواهد کرد .

وی یكی ازاقدامات ارزنده صورت گرفته زمینه زیباسازی شهری رازیبا سازی المانهای شهری ونصب المانهای جدید عنوان کردوگفت:چندین طرح زیبای شهری تا نوروز ۹۹ توسط این نهادبه انجام خواهدرسید.

وی همچنين ازتعویض ایستگاههای اتوبوس شهری طی یک ماه آینده خبر داد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری زرند

    منبع خبر

    شهرداری زرند

    شهرداری زرند یک شهرداری در شهر زرند می باشد

      نظرات