بازگشایی و رفع تصرف بخشهایی از رودخانه شاهرود در شهرستان خوسف

بخشهایی از حریم و بستر رودخانه شاهرود در محدوده روستای تقاب از توابع شهرستان خوسف رفع تصرف و بازگشایی شد.

به‌گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی ، در راستای طرح ساماندهی رودخانه شاهرود در شهرستان خوسف و به منظور پیشگیری از خطرات سیلاب، بخش هایی از حریم و بستر این رودخانه در محدوده روستای تقاب که با احداث بندسار و خاکریز مورد تصرف واقع شده بود، رفع تصرف و بازگشایی شد.

این اقدام با هماهنگ مقام قضائی و با حضور کارشناسان این اداره صورت پذیرفت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات