برگزاری جلسه پایش طرح های مشمول سرمایه گذاری غیر دولتی بخش...

با توجه به مجوز های صادره توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران در قالب قانون تشویق سرمایه گذاری در طرح های بخش آب و مجوز های اخذ شده از کارگروه واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای وزارت نیرو در قالب سازوکار تبصره (19) قانون بودجه سال های 1397 و 1398، برای سرمایه گذاری بخش غیر دولتی جهت تأمین مالی تعدادی از طرح های بخش آب کشور، جلسه ای در روز چهارشنبه مورخ 5/11/1398 به منظور بررسی وضعیت و مسائل و مشکلات طرح های مذکور در سالن جلسات طبقه هفتم شرکت مدیریت منابع آب ایران، به ریاست مهندس ابراهیم نیا مدیرکل دفتر برنامه ریزی تلفیقی شرکت مدیریت منابع آب ایران و با حضور همکاران مربوطه این دفتر و نیز نمایندگان معاونت طرح و توسعه این شرکت همراه با نمایندگان شرکت های آب منطقه ای فارس، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، مازندران، گیلان، هرمزگان، بوشهر، تهران، سیستان و بلوچستان، گلستان و شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران برگزار شد.

در ابتدای جلسه مهندس ابراهیم نیا در خصوص اهداف برگزاری این جلسه نکاتی را بیان داشت و اعلام نمود که یکی از ویژگی های مهم لایحه بودجه سال 1399 کل کشور، اختصاص حق اشتراک موضوع ماده (63) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به سرمایه گذاران بخش غیر دولتی می باشد و در ضمن، برای هر طرح مشمول سرمایه گذاری غیر دولتی که قرارداد مشارکت مبادله گردد، سهم مشارکت دولت به دستگاه اجرایی مربوطه در قالب تخصیص اعتبار طرح مشمول سرمایه گذاری پرداخت می گردد. لذا پیگیری ایجاد شرایط و تمهیدات مناسب جهت استفاده از سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در طرح های آبی بسیار حائز اهمیت می نماید. ایشان سپس از نمایندگان شرکت های تابعه حاضر در جلسه خواستند نسبت به ارائه عملکرد پروژه های مربوطه، مسائل و مشکلات مربوط به سرمایه گذاری غیردولتی این طرح ها و برنامه اقدامات آتی به همراه زمانبندی این اقدامات را بیان دارند.

در خلال مباحث مطروحه و مذاکرات جلسه، نکته نظرات اصلاحی و راهنمایی های لازم از سوی آقای مهندس ابراهیم نیا و همکاران شرکت مدیریت منابع آب ایران ارائه گردید.

تسریع درآماده سازی اسناد فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذاران متقاضی و برگزاری این فراخوان، ایجاد تعامل مطلوب با متقاضیان سرمایه گذاری جهت حضور اثر بخش آنها در اجرا و بهره برداری طرح ها و حل و فصل مشکلات اداری و قراردادی  مربوط به آماده سازی تعدادی از طرح های مذکوربرای حضور سرمایه گذار و یا تعیین تکلیف نهایی آنها از بابت استفاده و یا عدم استفاده سرمایه گذاری غیر دولتی و همچنین تصمیم گیری های مرتبط با هر طرح، از جمله موارد مورد تأکید مدیریت این جلسه بوده است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات