امضای تفاهم نامه همکاری فی ما بین شرکت توزیع نیروی برق...

امضای تفاهم نامه همکاری فی ما بین شرکت توزیع نیروی برق...

امضای تفاهم نامه همکاری فی ما بین شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان و دانشگاه گلستان

امضای تفاهم نامه همکاری فی ما بین شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان و دانشگاه گلستان

امضای تفاهم نامه همکاری فی ما بین شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان و دانشگاه گلستان

امضای تفاهم نامه همکاری فی ما بین شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان و دانشگاه گلستان

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

  شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

  شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان یک شرکت در شهر گرگان می باشد

   نظرات