سازمان‌های نظام مهندسی حق خطا و اشتباه ندارند

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه با ۵۵۰ هزار نفر عضو جای هیچگونه اشتباه و خطا در سازمان نظام مهندسی نیست گفت‌: سیاستی جدیدی در حال تدوین است که بر اساس آن فعالیت این دوره از نظامات مهندسی در قالب ۱۲ برنامه و ۶۰ پروژه انجام خواهد شد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری فارس

    منبع خبر

    خبرگزاری فارس

    خبرگزاری فارس

    خبرگزاری فارس یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات