کاهش ۲۶.۸ درصدی صدور پروانه ساخت مسکن در تهران

کاهش ۲۶.۸ درصدی صدور پروانه ساخت مسکن در تهران

به گزارش ایلنا از مرکز آمار ایران، در فصل تابستان سال ۱۳۹۸، تعداد ۱۴۵۴۰ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۳,۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۳۰. مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری‌ تهران در فصل تابستان ۱۳۹۸ بالغ ‌بر ۲۶۶۷ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۴,۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۳۱. در فصل تابستان سال ۱۳۹۸، تعداد ۹۸۶۵۹ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۳,۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۳. مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان‌ در فصل تابستان ۱۳۹۸ حدود ۱۷۷۷۳ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۱,۳ ...

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات