انتصاب اعضای کارگروه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در حوزه انتقال

انتصاب اعضای کارگروه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در حوزه انتقال

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد طی احکامی جداگانه از سوی محمدحسن صباغزادگان، علی‌محمد فتح‌آبادی به‌عنوان رئیس کارگروه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در حوزه انتقال، حسین دهقان دهنوی به‌عنوان دبیر و محمدعلی وحیدی مقدم و جواد کردستانی به‌عنوان دیگر اعضای این کارگروه منصوب شدند.

گفتنی است، کارگروه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در حوزه انتقال با هدف شناسایی آسیب‌پذیری‌های سایبری شبکه قدرت ایجادشده و شناسایی نقاط ضعف و قوت سیستم انتقال انرژی و شبکه اتوماسیون پست‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و اضافه نمودن عملگرهای جدید هوشمند و استفاده از فناوری‌های نوین مخابراتی جهت کاهش حملات سایبری از وظایف این کارگروه است.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد طی احکامی جداگانه از سوی محمدحسن صباغزادگان، علی‌محمد فتح‌آبادی به‌عنوان رئیس کارگروه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در حوزه انتقال، حسین دهقان دهنوی به‌عنوان دبیر و محمدعلی وحیدی مقدم و جواد کردستانی به‌عنوان دیگر اعضای این کارگروه منصوب شدند.

گفتنی است، کارگروه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در حوزه انتقال با هدف شناسایی آسیب‌پذیری‌های سایبری شبکه قدرت ایجادشده و شناسایی نقاط ضعف و قوت سیستم انتقال انرژی و شبکه اتوماسیون پست‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و اضافه نمودن عملگرهای جدید هوشمند و استفاده از فناوری‌های نوین مخابراتی جهت کاهش حملات سایبری از وظایف این کارگروه است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات