گزارش تحلیلی نشست تخصصی اعضای شورای اسلامی شهر کرج با اعضای هیات مدیره سازمان

گزارش تحلیلی نشست تخصصی اعضای شورای اسلامی شهر کرج با اعضای هیات مدیره سازمان

دیدار اعضای شورای اسلامی شهر کرج با اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز، که با دعوت سازمان از اعضای این  شورا در محل سالن جلسات هیات مدیره سازمان برگزار شد حاوی نکات مفیدی در راستای ایفای وظایف دو مجموعه بود.


اعضای شورای اسلامی شهر کرج که همگی از متخصصین برجسته رشته های مختلف برگزیده شده اند، با هدف یافتن راهکاری مناسب برای تامین خواسته ها و استیفای حقوق شهروندان، در این دیدار نکاتی را مورد توجه قرار دادند که همواره به عنوان دغدغه های سازمان مد نظر هیات مدیره سازمان نیز قرار داشته و دارد.


کوتاه شدن گردش کار اداری


کوتاه شدن گردش کار اداری و کاهش زمان جهت طی مراحل قانونی انتخاب مهندسان ، تهیه نقشه و مراحل تکمیل ساخت، از جمله نکاتی بود که در این نشست مورد توجه متخصصان دو مجموعه قرار گرفت.

دراین راستا سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز، ضمن توجه به لزوم انجام وظایف قانونی و اهمیت اجرای هر چه دقیق تر مقررات ملی ساختمان، در طی سالهای گذشته ضمن تبادل نظر با شهرداری های استان به ویژه شهرداری کرج توانست با راه اندازی وگسترش سامانه گزارشات الکترونیک، راه اندازی کارتابل الکترونیک کارفرمایان و همچنین سامانه خدمات غیرحضوری سانما، از بسیاری از تردد های غیر ضروری کارفرمایان و مهندسان جلوگیری کرده و حتی در این مسیر موفق شده است در گامی بلند، یکی از مهم ترین خواسته های مراجعان به سازمان را محقق کرده و ارسال نقشه های اولیه طراحی شده ساختمان را به صورت الکترونیک امکان پذیر سازد.
بدیهی است تمامی این اقدامات در حالی صورت می پذیرد که وظیفه مهم کنترل نقشه های طراحی شده با ضوابط و مقررات الزامی ساخت، برای حفظ حقوق سازندگان و بهره برداران نیز دچار خدشه نگردد.


کنترل نقشه ها و دفتر فنی سازمان


کنترل نقشه های طراحی شده دردفتر فنی سازمان زیر نظر کارشناسان مجرب که از طریق آزمون تعیین صلاحیت و سنجش دانش عملی ایشان به خدمت گرفته شده اند، از مهم ترین خدماتی است که سازمان در جهت ارتقای کیفیت ساخت در استان ارایه می دهد.

همه مدیران ارشد شهر و استان بر این امر اتفاق نظر دارند که نبود این کنترل می تواند عواقب جبران ناپذیری در افت کیفیت ساخت و ساز و به تبع آن حقوق بهره برداران نهایی ساختمان داشته باشد.

از نکات دیگر نشست مذکور تاکید بر اهمیت انجام آزمایش های ژئوتکنیک و خدماتی همچون آزمایش بتن مورد استفاده و جوش اتصالات فلزی و همچنین مراقبت در استفاده از مصالح دارای استاندارد در ساختمان ها بود که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز به جهت وظایف محوله خطیر خود و علیرغم نارضایتی برخی از سازندگان که منافع شخصی خود را بر حقوق بهره برداران ساختمان ترجیح می دهند، به طور جدی  بر اجرای آنها تاکید دارد.
حذف ساخت و ساز دونقشه ای


یکی از اقدامات ارزنده مدیریت شهری کرج و به طور ویژه شورای اسلامی شهر کرج در دوره پنجم که در این نشست نیز مورد تایید و تقدیر قرار گرفت، تلاش در جهت حذف ساخت و ساز دونقشه ای و تعیین ضوابط  برای اجرای ساختمان ها بر اساس نقشه مصوب از سوی مرجع صدور پروانه یعنی شهرداری بود.

تا پیش از این مهندسان ناظر برای تایید تطبیق عملیات اجرایی انجام شده در پروژه های ساختمانی با نقشه مصوب به عنوان وظیفه اصلی خود دچار مشکل و تعارض جدی بودند و در بسیاری از موارد نیز به گزارش های ایشان در خصوص تخلف و عدول سازندگان از نقشه های مورد تایید و مصوب ترتیب اثری داده نمی شد. لذا ما شاهد ساختن بناهایی بودیم که تایید و یا عدم تایید اجرای اصولی آن از سوی مهندسان ناظر ، می توانست برای ایشان عواقب حقوقی و انتظامی در پی داشته باشد.


این امر ضمن اینکه موجب می شد تا ساخت ساختمان تنها توسط سازندگان داری صلاحیت و پروانه از وزارت راه و شهرسازی در محاق قرار گیرد، صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را به عنوان یکی از حقوق مغفول مانده بهرهبرداران نهایی را با اشکال روبرو ساخته بود. شناسنامه ای که کلیه مشخصات ساختمان اعم از نقشه های اجرایی، مصالح مورد استفاده و متخصصان دخیل در ساخت را مشخص ساخته و سندی قابل اعتنا در خصوص رتبه بندی کیفیت ساخت خواهد بود.


ساختمان های سبز


موضوع ساختمان های با مصرف انرژی حداقل یا در اصطلاح ساختمان سبز، دیگر دغدغه مشترک سازمان نظام مهندسی ساختمان و اعضای شورای اسلامی شهر کرج بود که در این نشست مورد توجه قرار گرفت.

در این راستا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز این افتخار را دارد که متخصصان این سازمان اولین استاندارد بومی شده ساختمان سبز را تدوین و منتشر کرده اند. البته تشویق سازندگان به ساخت ساختمان های سبز نیازمند مشوق هایی است که در اختیار سازمان نظام مهندسی و حتی مدیریت شهری به تنهایی نیست بلکه باید با توجه به قوانین بالادستی از جمله برنامه های توسعه و قوانین حفاظت از محیط زیست، تسهیلات و امکانات ویژه ای برای سازندگان ساختمان های سبز فراهم آورد.

استفاده از مصالح ساختمانی سازگار با محیط زیست نیز از دیگر بخش های مورد توجه بود که امید است با گسترش تولید اینگونه مصالح و تبیین درست منافع بهره گیری از اینگونه مصالح برای شهروندان شاهد رونق و استقبال از این گونه مصالح باشیم.


بهره گیری از متخصصان رشته های ترافیک و شهرسازی در مدیریت شهری


یکی دیگر از موضوعات بسیار مهم که توسط ریاست سازمان به عنوان مطالبه جدی سازمان نظام مهندسی در این جلسه مطرح شد، درخواست تغییر رویکرد مدیریت شهری در بهره گیری از متخصصان رشته های شهرسازی و ترافیک در آمایش، طراحی و جانمایی ابنیه شهری بود که مورد توجه اعضای شورای اسلامی شهر کرج نیز قرار گرفت. متخصصانی که عدم بهره مندی از دانش ایشان را در جای جای شهرهای استان می توان شاهد بود. عدم وجود طرح جامع ترافیکی و کم توجهی به الزامات شهرسازی گاهی شهرهای ما را به کلافی در هم پیچیده از ترافیک، ناهمگونی های شهری و زیر ساخت های نا متناسب جلوه می دهد.
با این اوصاف سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز با پایبندی به وظایف قانونی و توجه به اهمیت هماهنگی با نهاد های موثر شهری در جهت انجام شایسته این وظایف، تلاش دارد در تعاملی سازنده با مجموعه فرهیخته شورای اسلامی شهر کرج، ضمن دستیابی به تفاهم های اساسی و زیربنایی با این نهاد برخاسته از اراده مردم، بتواند با توسعه ارتباطات خود با دیگر مجموعه های مدیریت شهری استان،  نتایج مثبت این تعاملات را در سرتاسر استان تعمیم دهد. کاری که علیرغم موانع و سلایق مدیریتی مختلف، تاکنون نیز در اجرای آن موفق بوده است.لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات