اجراي برنامه آموزش محيط زيست در دبستان پسرانه عدل دانشگاه اصفهان

اجراي برنامه آموزش محيط زيست در دبستان پسرانه عدل دانشگاه اصفهان


برنامه آموزش محيط زيست در دبستان پسرانه عدل دانشگاه اصفهان اجرا شد.

به گزارش "پارما " از اداره آموزش و مشاركت هاي مردمي حفاظت محيط زيست استان، برنامه آموزش مباحث محيط زيستي براي چهل نفر از دانش آموزان طرح محيط يار دبستان پسرانه عدل دانشگاه اصفهان برگزار شد.

در اين برنامه يك ساعته؛ در خصوص موضوع هاي آب، خاك، هوا، گياهان، جانوران، انرژي، زباله، آلودگي ها و روش هاي حفاظت از محيط زيست توضيحاتي ارائه گرديد و به پرسش هاي دانش آموزان پاسخ داده شد.

اين برنامه آموزشي كه توسط حسن نقاش كارشناس ارشد حفاظت محيط زيست استان ارائه شد، با همكاري مؤثر سيد عبداله داودي مدير و پريسا معتمدي رابط محيط زيست اين دبستان برگزار گرديد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات