کاهش آلودگی هوا در سایه استفاده از حمل و نقل عمومی

کاهش آلودگی هوا در سایه استفاده از حمل و نقل عمومی

رییس شورای اسلامی شهر ارومیه گفت:  خودروها در اغلب شهرها بیشترین سهم را در تولید آلودگی دارند.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛ محمد رضا علیزاده امام زاده با بیان اینکه خودروها در اغلب شهرها بیشترین سهم را در تولید آلودگی هوا دارند، بیان کرد: بیماری های تنفسی، قلبی و سرطان های ناشی از تداوم آلودگی هوا ضربه و هزینه سنگینی به شهرها و شهروندان وارد می کند و پیشگیری از شیوع این پدیده، امری اجتناب ناپذیر است.

وی افزود: توسعه زیرساخت های حمل و نقل عمومی در سطح شهر و اولویت بخشیدن به استفاده از حمل و نقل سبز، گسترش محدوده های طرح ترافیک و نظارت بیشتر بر تردد خودروها بویژه درمرکز شهر، نظارت بر معاینه فنی خودروها وجلوگیری از تردد وسایل نقلیه سنگین دودزا و آلاینده، ترویج فرهنگ پیاده روی و استفاده از حمل و نقل عمومی در میان شهروندان، توجهبه مکان یابی بهینه و درست در احداث ساختمان ها و جانمایی کاربری های صنعتی و آلاینده از جمله سیاست های و خطی مشی هایی است که امروز به اجرای آن ها بیش از پیش نیازمندیم.

رییس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد که اهتمام کافی از سوی دولت، شهرداری و شهروندان در توجه به نسل های آتی و توسعه پایدار شهری و حفظ محیط زیست همواره به عمل آید  شاهد کاهش آسیب های آلودگی هوا باشیم.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات