خدمت بی منت، سرلوحه عمل شهرداری ساری(9)

خدمت بی منت، سرلوحه عمل شهرداری ساری(9)

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری ساری، استمرار خدمات رسانی در مناطق سه گانه شهرداری ساری در جهت حصول رفاه شهروندی، نگاه مدیریت شهری بر تحقق گزاره "خدمت بی منت" را برقرار ساخته است. بدین روی خدمت رسانی شهرداری به عنوان نهادی خدماتی اجتماعی در حوزه های مختلف مبلمان شهری، بهسازی و بازسازی عمرانی شهر، حفظ و نگهداری پروژه ها در دستور کار قرار گرفته است و دوایر مختلف شهرداری مناطق و سازمان های تابعه به صورت 24 ساعته در حال انجام وظایف خود در سطوح مختلف شهر می باشند.

اجرای روکش آسفالت معابر محله هولا

تلطیف و زیباسازی المان‌های شهری

پیاده رو سازی بلوار فرح آباد

اقدامات ستاد سیل

ساماندهی معابر (منطقه دو)

اصلاح هندسی خیابان خاقانی

کانال هدایت آب سطحی کوچه صدرایی

پیاده رو سازی خیابان خاقانی

کانال هدایت آب های سطحی کوچه علوی

نصب نوه بتنی کوچه امام رضا(ع)

نصب نوه بتنی کوچه میرسرروضه

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ساری

  منبع خبر

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری یک شهرداری در شهر ساری می باشد

   نظرات