مسیر انحرافی در توسعه پایتخت

مسیر انحرافی در توسعه پایتخت

با این حال، به‌جای آنکه این اراضی به‌عنوان یکی از ارزشمندترین دارایی‌های یک شهر صرف توسعه مطلوب به‌نفع عموم شهروندان قرار بگیرد، نوع استفاده مدیریت شهری پایتخت از این اراضی متعلق به شهر، ضد توسعه حیاتی شهر شده و عملا منجر به مردودی کارنامه مدیریت شهری در دو حوزه مرتبط باهم یعنی «جذب سرمایه‌های بخش خصوصی» و «استفاده و به‌کارگیری زمین‌های تحت مالکیت شهرداری» شده است. درواقع نوع کارکرد تیم مسوول جذب سرمایه‌های بخش خصوصی در پایتخت سبب شده تا کارنامه مدیریت شهری در این حوزه به چهار علت مشخص مردود شود. این در حالی است که اراضی متعلق به شهرداری می‌توانست سرمایه‌های آماده برای توسعه پایتخت حداقل به دو دسته اصلی شامل «توسعه شبکه حمل و نقل عمومی» و «خدمات شهری از نوع تفریحی و فرهنگی» به‌عنوان پروژه‌های اولویت‌دار و حیاتی شهر باشد. در سال‌های گذشته بیش از ۱۰۰ مرکز تجاری در شهر تهران ساخته شده یا در حال ...

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات