فراخوان دفتر نمایندگی مینودشت

فراخوان دفتر نمایندگی مینودشت

قابل توجه کلیه مهندسین مکانیک و برق دارای صلاحیت  طراحی و نظارت ( همه پایه ها)

با توجه به اعلام نیاز دفتر نمایندگی مینودشت به تعداد محدودی مهندس مکانیک و برق با صلاحیت طراحی و نظارت ( همه پایه ها) جهت ارایه خدمات در حوزه دفتر نمایندگی مینودشت ، از کلیه واجدین شرایط دعوت میشود حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت به سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان  واحد عضویت وصدور پروانه مراجعه نمایند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان یک انجمن در شهر گرگان می باشد

   نظرات