آمار نشان می دهد: رشد صدور پروانه احداث ساختمان در کشور

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان‌ در تابستان امسال حدود ۱۷ میلیون و ۷۷۳ هزار مرمربع بود که نسبت به بهار گذشته ۱,۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۰. مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری‌ تهران در تابستان امسال بیش از دو میلیون و ۶۶۷ هزار مترمربع بود که در بهارگذشته حدود ۴,۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۳۱.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات