بودجه ۱۲۷هزار و۹۲میلیارد تومانی سال ۹۹ تقدیم شورای شهر شد

بودجه ۱۲۷هزار و۹۲میلیارد تومانی سال ۹۹ تقدیم شورای شهر شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات