سکونتگاه‌های غیررسمی، چالش هزاره سوم/ توجه به چالش‌های اجتماعی سکونتگاه‌های غیررسمی یک ضرورت ملی و فرا بخشی

عضو هیات‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، توجه به چالش‌های اجتماعی سکونتگاه‌های غیررسمی را یک ضرورت ملی و فرابخشی می‌داند که بی‌توجهی به آن تکرار حوادثی مشابه حوادث اخیر را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات