اولویت‌بخشی به تسهیلات خرید مسکن در رکود بازار

اولویت‌بخشی به تسهیلات خرید مسکن در رکود بازار

وی ادامه داد: مطابق با مدل پیش‌بینی شده در این صندوق، سقف تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن به ترتیب در شهر تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و سایر شهرها به ۸۰، ۶۰ و ۴۰ میلیون تومان و متعاقبا تسهیلات از محل اوراق ممتاز به ۶۰، ۵۰ و ۴۰ میلیون تومان افزایش یافت. وی در عین حال به تدابیر اخذ شده توسط بانک مسکن برای به حداقل رساندن اثر افزایش سقف تسهیلات بر قیمت مسکن اشاره کرد و گفت: به کارگیری رژیم پس‌انداز به عنوان یک راهکار پایدار و سالم تامین مالی مسکن و مبتنی بر تقویت توان مالی از طریق پس‌انداز مردمی در پرداخت تسهیلات، به‌رغم افزایش سقف تسهیلات صندوق‌های پس‌انداز مسکن از ۲۰ میلیون تومان به ۱۶۰ میلیون تومان و همچنین افزایش تدریجی سقف تسهیلات از محل اوراق ممتاز از ۲۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان در راستای به حداقل رساندن تاثیر افزایش تسهیلات بر ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات