کیفیت بسیار نازل نقشه های ارجاعی به کمیته های نما/ معماران به دلیل کمبودکار به خواسته سرمایه گذاران گردن می نهند

دبیر جامعه مهندسان مشاور ایران با انتقاد از وضعیت کنونی معماری در ساختمان ها گفت: نقشه هایی که به کمیته های نما می آید، از کیفیت بسیار نازلی برخوردار است.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات