شهرداری نکا درنظر دارد نسبت به تهیه و نصب آلاچیق شش ضلعی به تعداد 10 عدد جهت نصب در پارک جنگلی قرمرض از طریق افراد و یا شرکت های واجد شرایط اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان که دارای رزومه مرتبط و تجربه کافی بوده دعوت بعمل می آید بمنظور کسب اطلاعات بیشتر و اخذ اسناد مناقصه تا مورخ 14/11/1398 در وقت اداری به امور قراردادهای شهرداری نکا مراجعه نمایند.

شهرداری نکا درنظر دارد نسبت به تهیه و نصب آلاچیق شش ضلعی به تعداد 10 عدد جهت نصب در پارک جنگلی قرمرض از طریق افراد و یا شرکت های واجد شرایط اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان که دارای رزومه مرتبط و تجربه کافی بوده دعوت بعمل می آید بمنظور کسب اطلاعات بیشتر و اخذ اسناد مناقصه تا مورخ 14/11/1398 در وقت اداری به امور قراردادهای شهرداری نکا مراجعه نمایند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری نکا

    منبع خبر

    شهرداری نکا

    شهرداری نکا یک شهرداری در شهر نکا می باشد

      نظرات