کشف شبکه ای از تونلهای زیرزمینی از عصر حجر از اسکاتلند تا ترکیه،

کشف شبکه ای از تونلهای زیرزمینی از عصر حجر از اسکاتلند تا ترکیه،

محققان در نهایت شگفتی موفق به کشف شبکه ای از تونلهای زیرزمینی از عصر حجر شده اند که از اسکاتلند تا ترکیه در هم بافته شده است.www.BanaNews.ir

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) کاوشگران در اعماق صدها بقایای به جا مانده از خانه های دوران نوسنگی موفق به کشف تونلهایی درهم پیچیده شده اند. دوام این تونلها برای ۱۲ هزار سال نشان می دهد شبکه اصلی تونلها از وسعت غیر قابل توصیفی برخوردار بوده است.

"هاینریش کوش" باستان شناس آلمانی می گوید بقایای این تونلها در زیر بقایای به جا مانده از صدها خانه نوسنگی در سرتاسر اروپا کشف شده است. وی در کتاب " اسرار دروازه های زیرزمینی به سوی جهانی دیرین" می گوید این واقعیت که بسیاری از این تونلها پس از گذشت ۱۲ هزار سال هنوز پابرجا باقی مانده اند نشان می دهد شبکه اصلی آنها باید بسیار عظیم بوده باشد.

به گفته وی تنها در باواریا در آلمان در حدود ۷۰۰ متر از این تونل زیرزمینی کشف شده و در "استیریا" در اطریش نیز ۳۵۰ متر یافته شده است. در سرتاسر اروپا هزاران متر از این تونلهای مخفی کشف شده اند، تونلهایی که از شمال اسکاتلند تا مناطق مدیترانه ای کشیده شده اند.

به گزارش بنانیوز به نقل از مهر ، وسعت بیشتر این تونلها بیشتر از ۷۰ سانتیمتر نیست، به این شکل تنها یک انسان به تنهایی و بدون هیچ ابزار و وسیله اضافی می تواند درون آن بخزد. این تونلها در برخی از مناطق وسیعتر شده و در آنها جایی برای نشستن، مخازن انبار و یا اتاقهایی تعبیه شده است. تمامی این تونلها به یکدیگر متصل نیستند اما در کنار یکدیگر شبکه زیرزمینی بسیار بزرگی را به وجود آورده اند

بر اساس گزارش دیلی میل، برخی از متخصصان بر این باورند این تونلها محلی برای فرار انسانها از چنگال شکارچیان بوده اند، اما برخی دیگر این تونلها را به بزرگراه های امروزی تشبیه کرده اند تا انسانهای دوران نوسنگی بتوانند در نهایت امنیت و ایمن از نوسانات آب و هوایی به نقاط مختلف سفر کنند.

 

 

    نظرات