تداوم خشکسالی استان گلستان در دی ماه 1398/ کاهش 84 درصدی بارش های دی...

مدیر دفتر مطالعات پایه شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: میانگین بارندگی استان گلستان در دی ماه سال آبی 99- 98 بر اساس ایستگاه های باران سنجی شرکت آب منطقه ای گلستان حدود 19 میلی متر بوده که نسبت به میانگین درازمدت بارندگی دی ماه که حدود 45 میلیمتر ، کاهش حدود 58 درصدی دارد. در ادامه خشکسالی پاییز 1398 ، دی ماه امسال نیز از نظر مقدار بارندگی، در شرایط خشکسالی متوسط قرار داشته است . بارندگی این ماه نسبت به سال گذشته حدود 84 درصد کاهش یافته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان مهندس حسن فراز جو اظهار کرد: میانگین بارندگی استان از ابتدای سال آبی99-98 تا پایان دی ماه حدود 131 میلی متر بوده که نسبت به میانگین درازمدت که حدود 180میلیمتر می باشد ، کاهش حدود 27 درصدی دارد و نسبت به سال گذشته حدود 49 درصد کاهش نشان می دهد.
وی افزود: ذخائر برف به دلیل سیکل کند هیدرولوژیکی، به عنوان منبعی که در فصول کم آبی میتوان جهت استفاده از آن برنامه ریزی کرد، مطرح است. در دی ماه 1398 ، بارش برف در ایستگاه برف سنجی درازنو حدود 58 سانتیمتر بوده که نسبت به سال گذشته که حدود 175 سانتی متر برف داشته ، کاهش حدود 67 درصدی نشان می دهد. این کاهش موجودی برف در ارتفاعات استان، از قابلیت جبران کمبود سایر منابع آب سطحی و زیرزمینی در فصول خشک می‌کاهد.
مهندس فراز جو بیان کرد: در شرایط اقلیمی موجود، روند تغییرات منابع آب استان کاهشی است به این صورت که حجم تجمعی آبدهی رودخانه‌ها از ابتدای سال آبی99-98  تا پایان دی ماه ، نسبت به میانگین درازمدت در سرشاخه‌های حوضه گرگانرود حدود 28 درصد کاهش و در سرشاخه های حوضه قره سو حدود 15درصد کاهش نشان می‌دهد.
وی تصریح کرد: هر چند در پایان دی ماه1398، حجم ذخیره سفره کم ‌عمق آب زیرزمینی نسبت به متوسط این ماه در دوره آماری موجود ، حدود 62 میلیون مترمکعب افزایش یافته است، اما حجم ذخیره سفره عمیق آب زیرزمینی نسبت به متوسط  این ماه در دوره آماری موجود ، حدود 28 میلیون مترمکعب کاهش نشان می‌دهد.
مدیر دفتر مطالعات پایه شرکت آب منطقه ای گلستان افزود: شواهد نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر به علت تغییرات اقلیمی، افزایش دما، افزایش تبخیر،  برداشت منابع آب زیرزمینی و تغییر رابطه بارش – رواناب و تداوم اثر خشکسالی سال های گذشته، حتی وقوع بارش های نرمال و بیش از نرمال ، لزوما به معنی حصول میانگین درازمدت آبدهی رودخانه‌ها و ذخیره سفره‌های آب زیرزمینی نمی باشد لذا با توجه به محدودیت منابع آب، مدیریت صحیح مصرف در ماه های آتی بسیار مهم و ضروری است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات