لزوم تغییر الگوی کشت و اجرای سیستم های نوین آبیاری برای بهبود...

جلسه رئیس اداره منابع آب شهرستان گرمی با هئیت مدیره و مدیر عامل شرکت تعاونی مزرعه مجید گرمی (اراضی تحت پوشش شبکه آبیاری سد گیلارلو ) برگزار شد.

در این جلسه که بمنظور بررسی مسائل و مشکلات شرکت تعاونی آببران اراضی پایاب سد گیلارلو تشکیل یافت، رئیس اداره منابع آب شهرستان گرمی گزارشی از آخرین وضعیت بارندگی و منابع آبی منطقه ارائه و پیامدهای بحران آب در کشور را تشریح نمود .

مهندس رضا بدرزاده تشکیل تعاونی آببران در اراضی پایاب سد گیلارلو را بمنظور مدیریت بهینه منابع آب از ضروریات مدیریت شبکه پایاب سد گیلارلو دانست .

وی گفت: برای جبران کم آبی و کاهش اتلاف آب در بخش کشاورزی که بزرگترین و مهم ترین مصرف کننده آب است تغییر الگوی کشت و اجرای سیستم های نوین آبیاری برای بهبود راندمان آبیاری و افزایش بهره وری، امری ضروری است.

رئیس اداره منابع آب شهرستان گرمی بیان کرد:  با تخصیص آب مورد نیاز اراضی پائین دست سد گیلارلو، ۶۳۰ هکتار از اراضی موصوف تحت پوشش شبکه آبیاری تحت فشار قرار گرفته  که در سال زراعی ۹۹- ۹۸ برای ۲۵۳ هکتار جهت کشت کلزا و ۱۰۸ هکتار برای کشت جو صحرا قرار داد آبیاری منعقد شده و در شرف آبیاری می باشد.

# هرهفته_الف_ب_ایران

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات