افزایش 376 مگاواتی ظرفیت شبکه برق از طریق سیستم خنک کاری هوای ورودی و ارتقای واحدهای گازی ( HAS )

افزایش 376 مگاواتی ظرفیت شبکه برق از طریق سیستم خنک کاری هوای ورودی و ارتقای واحدهای گازی ( HAS )

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات