سه انتصاب در برق منطقه ای خوزستان

سه انتصاب در برق منطقه ای خوزستان

با حکم و پیشنهاد مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان، سرپرست دفتر مدیریت استراتژیک و بهره وری، سرپرست امور انبارها و نماینده هسته گزینش توانیر در شرکت منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان؛ محمود دشت بزرگ در حکمی غلامرضا اسکندری را به عنوان سرپرست دفتر مدیریت استراتژیک و بهره وری منصوب کرد تا تحت نظر معاونت منابع انسانی انجام وظیفه نماید.
وی همچنین در حکم دیگری سید جلیل موسوی را به عنوان سرپرست امور انبارها منصوب کرد تا تحت نظر معاونت مالی و امور پشتیبانی انجام وظیفه کند.
بنا به پیشنهاد مدیرعامل برق منطقه ای خوزستان و تایید هسته گزینش توانیر، عبدالله ممبینی نیز به عنوان نماینده هسته گزینش در شرکت منصوب شدند.
در احکام صادره آمده: امید است با تکال به خداوند منان در انجام وظایف محوله در راستای خدمت به نظام مقدس جمهوری ایران و نیل به اهداف شرکت، موفق و موید باشید.
تمام/

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای خوزستان

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای خوزستان

  شرکت برق منطقه ای خوزستان

  شرکت برق منطقه ای خوزستان یک شرکت در شهر اهواز می باشد

   نظرات