ساخت مسکن برای ۳۵۰۰ فرهنگی کردستان

استاندار کردستان بر لزوم نوسازی مدارس و ایجاد فضاهای آموزشی جدید نیز تاکید کرد و یادآور شد: مریوان و محله دگایران سنندج به صورت ویژه باید مد نظر قرار بگیرند و در ساخت مدارس در این نقاط اقدام اساسی شود چرا که نبود فضای آموزشی هزینه‌های سنگینی بر خانواده‌ها تحمیل می‌کند. رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان هم به کمبود فضای آموزشی در شهرستان مریوان اشاره کرد و گفت: ۹۵ درصد مدارس این شهرستان ۲ شیفته است و باید برای رفع این مشکل اقدام به ساخت فضاهای آموزشی جدید کرد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات