کمیسیون عمران نقص‌های پیش آمده در ایرلاین‌ها را پیگیری می‌کند

کمیسیون عمران نقص‌های پیش آمده در ایرلاین‌ها را پیگیری می‌کند

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از تقاضای این کمیسیون به منظور ارائه گزارش در خصوص نقص‌های پیش آمده در ایرلاین‌های سازمان هواپیمایی کشور خبر داد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات