بازهم تغییر!/قطعه یک آزاد راه تهران_شمال پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد

بازهم تغییر!/قطعه یک آزاد راه تهران_شمال پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد

خادمی گفت: قطعه یک آزاد راه تهران_شمال تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد و هم اکنون در حال تمیزکاری و خارج کردن تجهیزات از آن قطعه هستیم

متن کامل خبر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان

    منبع خبر

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات