سمينار آموزشي «آشنايي با اخلاق مهندسي»

سمينار آموزشي «آشنايي با اخلاق مهندسي»

اخلاق حرفه ای مجموعه قواعدی است که چهارچوب اصلی رفتار تمامی اعضاي یک حرفه نسبت به یکدیگر و سایر عوامل مرتبط را تشکیل می دهد ، به طوری که ارزش های اخلاقی یک حرفه توسط این مقررات و قوانین تعریف می شود. اخلاق مهندسی کاربرد اصول اخلاقی و استاندارهای حرفه ای مرتبط با ارزش های اخلاقی است و اغلب با شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هر کشور مرتبط است.

به منظور آشنايي اعضاي سازمان با مباني اخلاق مهندسي ، كارگروه پايش اخلاق حرفه اي با همكاري واحد آموزش سازمان سمينار آموزشي «آشنايي با اخلاق مهندسي » را برگزار مي كنند.

سرفصل هاي سمينار

 • اخلاق چيست؟
 • اخلاق مهندسي
 • منابع اخلاقي
 • تصميم گيري اخلاقي

ارائه كننده سمينار:

مهندس علي ديزاني (پژوهشگر فلسفه و اخلاق تکنولوژی دانشگاه صنعتی دلفت هلند

مدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر

عضو پایه ارشد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

عضو کارگروه اخلاق حرفه ای استان قم

مدیر سابق گروه پژوهشی اخلاق مهندسی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی ارشد اخلاق کاربردی، موسسه عالی اخلاق و تربیت،

دروس خارج فقه، حوزه علمیه قم

دکتری فلسفه و اخلاق تکنولوژی. دانشگاه صنعتی دلفت هلند، (در حال تحصیل)

زمان برگزاري:

چهارشنبه 98/11/16 از ساعت 8 الي 12

به شركت كنندگان ، گواهي حضور در سمينار اعطاء مي گردد.

هزينه شركت در سمينار مبلغ 100.000 ريال مي باشد.

جهت ثبت نام کلیک فرمائيد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات