آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

در اجرای مواد ۵۲، ۵۳و۵۴ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان، نوبت اول مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان در روز شنبه مورخ ۹۸/۱۲/۱۰از ساعت ۱۴ در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان برگزار می گردد. درصورت به حد نصاب نرسیدن نوبت اول، نوبت دوم مجمع درروز دوشنبه ۹۸/۱۲/۱۹ از ساعت ۱۵ الی ۱۷ درمحل سالن مجتمع فرهنگی - هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در گرگان- شهرک ویلاشهر- نبش ویلای ۱۲ برگزار خواهد شد.

دستورجلسه:
-  استقرار هیات رییسه موقت
-  استقرار هیات رییسه اصلی
-  بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹
-  تعیین حق الزحمه ارکان سازمان ( هیات مدیره، شورای انتظامی و بازرسان برای سال ۱۳۹۹)
-  تعیین حق ورودی ، حق عضویت و سایر درآمد های سال ۱۳۹۹

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان یک انجمن در شهر گرگان می باشد

   نظرات