روند بازگشایی مسیر پل کابلی شهید رنجبر تا پل های شهید نوری

روند بازگشایی مسیر پل کابلی شهید رنجبر تا پل های شهید نوری

بازگشايي مسير پل تا پل از انتهاي بلوار داراب تا پل كابلي شهيد رنجبر و پس از آن تا پل هاي شهيد نوري در خروجي شرقي ساري، يكي از مهم ترين پروژه هاي مغفول مانده شهرداری بوده است كه از نخستین روزهای انتخاب عباس رجبی بعنوان شهردار مرکز استان به دستور وی و با هدف كاهش مصرف انرژي، رفع گره هاي ترافيكي و توسعه متوازن شهر مجدداً فعال شده و ادامه علميات اجرايي آن در دستور كار قرار گرفته است.

اجرای این پروژه به دلیل موقعیت جغرافیایی و اثر مطلوب بر کاهش بار ترافیکی شهری و نیز سهولت دسترسی شهروندان در مسير ورودي و خروجي شهر بسیار حائز اهمیت بوده و مدیریت شهری بر پیشبرد کار و تکمیل آن اهتمام ویژه خواهد داشت.

پروژه بازگشایی مسیر پل کابلی شهید رنجبر تا پل های شهید نوری به عرض 26 متر و مجموعاً  به طول 2600 متر که حدود 2300  متر فاصله پل تا پل و 300 متر از محدوده انتهای بلوار داراب تا پل کابلی شهید رنجبر است و مراحل عملیات آن در حال اجراست.

بي ترديد سهولت دسترسي در نقاط ورودي و خروجي شهر از چهارسويه جغرافيايي و نيز ايجاد مسيرهايي از مراكز مختلف شهر به اين مبادي مي تواند راه گشاي حل مسئله ترافيك و ايجاد ساختار و بستر مناسب براي سازندگي و تحول در شهر باشد.

گفتنی است، این پروژه به همت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری و با بکارگیری ظرفیت های موجود و درون سازماني در حال انجام است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ساری

  منبع خبر

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری یک شهرداری در شهر ساری می باشد

   نظرات