نشست آموزش سایبری با محوریت، تهدیدات و راههای مقابله با آن در...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه، نشست بررسی تهدیدات فضای سایبری و راههای مقابله با آن با حضور درویشی مدیر عامل شرکت، معاونین، مدیران و جمعی از کارشناسان حوزه حراست و پدافند غیر عامل در محل سالن جلسات شرکت برگزار گردید .

در ابتداء این جلسه نخست ، مسئولین واحدهای فناوری اطلاعات و امنیت شبکه، حراست و پدافند غیر عامل شرکت ضمن ارائه آخرین اطلاعات در زمینه تهدایدات فضای سایبری توضیحاتی در زمینه راههای مقابله با این تهدیدات به اطلاع حاضرین رساندند، در ادامه درویشی مدیر عامل شرکت گفت:  متاسفانه  بخش قابل ‌توجهی از آسیب‌ها و خسارات اقتصادی و امنیتی در اثر عـدم توجه به تهدیدات فضای سایبری هستند و بی‌تردید بســیاری از سازمان‌ها و زیرساخت‌های آنان، همواره در معرض مخرب ترین تهدیدات امنیتی قــرار دارنــد ، درویشی با اشاره به اینکه حملات سایبری به ‌شدت رو بــه افزایش‌اند، با تأکیــد بــر لــزوم آموزش‌های به هنــگام برای کارکنان ، آگاهی رسانی را امــری انکارناپذیــر دانســت و افزود در دنیای مدرن امروز پیچیدگــی و گستردگی حمــلات ســایبری، هوشــیاری فراوانــی بــرای دفــاع و مقابلــه بــا آن‌ها را اقتضــاء مینماید. مدیر عامل شرکت ضمن وجود  بدافزارهایــی کــه بــه خرابــکاری در سیستم های اداری ، نفــوذ و سرقــت داده ها می‌پردازند، ضرورت اتخاذ تمهیــدات لازم را برای مقابله با اینگونه بدافزارها خواستار شد و اشاره داشت به لطف خداوند و تلاش همه عوامل اجرائی در این حوزه، اقدامات موثری برای دفع این تهدیدات و حملات در شرکت صورت پذیرفته است و مصونیت های لازم ایجاد گردیده لیکن ما نباید به جهت انجام همه این اتفاقات و اقدامات مناسب ، دست از تلاش و مقابله با اینگونه تهدیدات برداریم بلکه باید نسبت به روز قبل در این حوزه یک گام جلوتر باشیم و پیشگیری و مراقبت را در دستور کار خود قرار دهیم، درویشی مدیر عامل شرکت ، در پایان سخنان خود ضمن اشاره به برخورداری شرکت آب منطقه ای از ظرفیت های مناسب در برخورد با تهدیدات سایبری خواستار استفاده از نقطه نظرات همه کارکنان و آموزش آنان در این مقوله شد.

درپایان این نشست،حاضرین نقطه نظرات خود را بیان و موارد مهم مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات