شبکه بانکی در تعقیب ۹۰ هزار صاحب مسکن‌مهر

به اصطلاح شبکه بانکی ۱۳ هزار نفر از مالکان مسکن مهر که واحدهای خود را تصرف کرده‌اند هم‌اکنون به‌رغم سکونت در این واحدها از دریافت کارت قسط، انجام فرآیند فروش اقساطی و آغاز روند شروع پرداخت اقساط ماهانه خودداری می‌کنند. هم‌اکنون در حالی‌که تعداد گروه دوم مالکان این واحدها که از نظر شبکه بانکی واحدهای آماده محسوب شده و باید فرآیند بازپرداخت وام آنها در اسرع وقت آغاز شود و در مواردی نیز مالک در دریافت کارت قسط و پرداخت اقساط تاخیر داشته است بیشتر از گروه اول است، اما عملا هر دو گروه تاکنون از بازپرداخت وام مسکن مهر خودداری کرده‌اند.

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات