۱۰۰ اقتصاددان در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس خواستار شدند: اخذ مالیات از خانه‌‌های بالای ۵میلیارد تومان

بر این اساس طرح وضع مالیات بر ثروت‌های غیرمولد جهت وضع مالیات بر اتومبیل با ارزش بیش از سیصد میلیون تومان (یعنی معافیت بیش از ۹۰ درصد صاحبان اتومبیل در کشور) و املاک مسکونی با ارزش بیش از پنج میلیارد تومان (یعنی معافیت اقشار ضعیف، متوسط و متوسط به بالای جامعه) براساس اصول کارشناسی دقیق، طراحی و تقدیم کمیسیون اقتصاد گردید. ماده* املاک مسکونی (اعم از عرصه و اعیان) با ارزش (جمعا یا منفردا) روز بیشتر از پنجاه میلیارد ریال و بیشتر در هر سال به نرخ‌های زیر مشمول مالیات بر دارایی خاص (لوکس) است. منظور از ارزش روز موضوع این ماده، ارزش املاک مسکونی بر اساس معادل ضریبی از ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم است، که توسط سازمان امور مالیاتی کشور ظرف سه ماه از تاریخ لازم االجرا شدن قانون برای اجرا در سال اول و از سال‌های بعد تا پایان بهمن ماه هر سال برای ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات