عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران مطرح کرد: سکونتگاه‌های غیررسمی، چالش اصلی هزاره سوم

به گزارش اخبار ساختمان، «به‌طور کلی در دنیا از هر شش نفر یک نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کند و در صورتی‌که این روند ادامه پیدا کند و دولت‌ها برنامه‌ای برای آن نداشته باشند تا سال ۲۰۳۰ حدود دو میلیارد نفر از جمعیت شهرنشین دنیا در این‌گونه سکونتگاه‌ها زندگی خواهند کرد.» این گفته‌ها، بخشی از سخنان عباس شفیعی، عضو هیات‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران است؛ او همچنین می‌گوید، بی‌توجهی حاکمیت به این سکونتگاه‌ها و آن‌چه در آن‌ها می‌گذرد، تکرار حوادث جبران ناپذیر در آینده خواهد بود و توجه به چالش‌های سکونتگاه‌های غیررسمی، نگاهی ملی و فرابخش می‌طلبد. سکونتگاه‌های غیررسمی به مناطقی گفته می‌شود که مهاجران روستایی و محرومان جامعه شهری را در خود جای داده یا خارج از برنامه‌ریزی رسمی و قانونی توسعه شهری، عمدتا بدون مجوز در درون یا خارج از محدوده قانونی شهرها به وجود آمده است. به‌طور کلی در دنیا از هر شش نفر یک نفر در ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات