احداث و نصب المان شهید سردار قاسم سلیمانی در بلواری که به نام ایشان نامگذاری شد

احداث و نصب المان شهید سردار قاسم سلیمانی در بلواری که به نام ایشان نامگذاری شد

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات