برگزاری جلسه کارگروه مناسب سازی اماکن عمومی در اداره کل بهزیستی استان گیلان

برگزاری جلسه کارگروه مناسب سازی اماکن عمومی در اداره کل بهزیستی استان گیلان

مدیریت هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازهای شهری شهرداری رشت خبر داد :

برگزاری جلسه کارگروه مناسب سازی اماکن عمومی در اداره کل بهزیستی استان گیلان

جلسه ای مشترک به منظور بررسی جلوگیری از دوباره کاری در مناسب سازی اماکن عمومی برای استفاده اقشار کم توان جامعه، در اداره کل بهزیستی استان گیلان برگزار گردید.

در این جلسه مدیران و کارشناسان مربوطه،  نسبت به نظارت دقیق بر ساخت و سازها در اماکن عمومی و توجه به نیازهای اقشار کم توان مانند کودکان و معلولین حرکتی تاکید داشتند.
نماینده شهرداری رشت در کمیته تخصصی مناسب سازی استان گیلان با تاکید بر طراحی ساختمانها و اماکن عمومی با توجه به قانون حمایت از افراد معلول و سالمند اعلام داشت ، ضمن کنترل نقشه های ساختمانهای عمومی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در مرحله صدور پروانه، به ابلاغ کنترل ضوابط و چک لیست مناسب سازی برای ساختمانها و اماکن با کاربری عمومی به مناطق در هنگام صدور پایان کار اشاره کرد و صدور پایان کار ساختمانها را منوط به رعایت ضوابط برشمرده دانست.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری رشت

    منبع خبر

    شهرداری رشت

    شهرداری رشت یک شهرداری در شهر رشت می باشد

      نظرات