موافقتنامه اوراسیا؛ بنادر شمالی کشور را توسعه می‌دهد/ سرمایه گذاران به بنادر شمالی کشور توجه بیشتری داشته باشند/ تقویت پسکرانه بنادر شمالی ضرورت دارد

موافقتنامه اوراسیا؛ بنادر شمالی کشور را توسعه می‌دهد/ سرمایه گذاران به بنادر شمالی کشور توجه بیشتری داشته باشند/ تقویت پسکرانه بنادر شمالی ضرورت دارد

عظیم نژاد اظهارداشت: یکی از بخش‌های که رونق خواهد گرفت پسکرانه بنادر شمالی است، بدین جهت امیدوارم که سرمایه گذاران سرمایه‌های خود را به این سمت ببرند و تولید در کنار دریا را ضرورت بدانند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات