معاون بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی خوزستان خبر داد: انتقال ۸۱۱ خانه در پهنه خطر منبع آب اهواز

معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی خوزستان اظهار داشت: برای ساکنان واقع در پهنه خطر منبع آب امکان صدور سند مالکیت وجود ندارد و تنها براساس طرح تفصیلی برای سایر منازل مسکونی این منطقه در صورت سکونت قبل از سال ۸۳ امکان صدور سند وجود دارد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات