جشنواره چهره سال ۹۸ فضایی برای ارزیابی عملکرد مسئولان

یکی از عمده ترین معضلات در کشور ما که ریشه بسیاری از گرفتاری ها بوده فاصله بین برنامه ریزی مسئولان و نیازهای شهروندان است؛ بدین معنا که به دلیل اینکه بسیاری از مسئولان ارتباط دوسویه و عمیقی با شهروندان به عنوان جامعه هدف خود ندارند یا

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات