انتصاب نماینده انجمن هیدرولیک ایران در شرکت آب منطقه ای قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین، انجمن هیدرولیک ایران به منظور گسترش ارتباطات و استفاده توان اجرایی و تبادل اطلاعات و دانش با شرکت آب منطقه ای ضمن معرفی این شرکت به عنوان نماینده خود در استان قزوین سر کار خانم شیما کبیری از کارشناسان این شرکت را نیز به عنوان نماینده خود در شرکت آب منطقه ای منصوب نمود.

در متن حکم انتصاب سر کار خانم کبیری که به امضاء دکتر منتظری نمین رئیس هیئت مدیره انجمن هیدرولیک ایران رسیده آمده است:

با عنایت به نامه معرفی شماره 5463/105/98 مورخ 27/09/98 شرکت آب منطقه ای قزوین و نظر به تجربیات ارزنده و سوابق همکاری پیشین جنابعالی با این انجمن، به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان «نماینده انجمن هیدرولیک ایران» در آن شرکت منصوب می نماید. امیدوار است همانند گذشته، در جهت تحقق اهداف و آرمان های انجمن در آن شرکت موفق باشید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای قزوین

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای قزوین

    شركت آب منطقه‌ای قزوین یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات