برگزاری کارگاه آموزشی ویژه آبداران آبفار سرخس

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه آبداران آبفار سرخس

با حضور سرپرست آبفار سرخس و آبداران شرکت شارپی ساریکا، جلسه توجیهی پیرامون خدمت رسانی مستمر و مطلوب به روستاییان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی، هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی آشنایی بیشتر آبداران با قوانین و آئین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب طبق دستور العملها، برداشت به موقع ساعت کارکرد پمپ ها و کنتور حجمی، نحوه شناسایی انشعابات غیرمجاز، نشت یابی و رفع به اتفاقات، وصول مطالبات و کلرسنجی مستمر عنوان شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی یک شرکت در شهر مشهد می باشد

   نظرات