اجراي 400متر عمليات لوله گذاري  درمنطقه صالح آباد شهر اراك

اجراي 400متر عمليات لوله گذاري درمنطقه صالح آباد شهر اراك


800x600

درراستاي بهبود وضعيت آب شرب منطقه صالح آبادشهر اراك 400مترشبكه آبرساني با سايز160ميليمترتوسط اداره فني وتوسعه امور آب وفاضلاب  شهرستان اراك اجراگرديد.

به گزارش روابط عمومي شركت آب و فاضلاب استان مركزي مهندس سعيد سرآباداني مديرامورآب و فاضلاب شهرستان اراك دراين خصوص بيان نمود: با در نظر گرفتن وضعيت موجود و بررسي هاي به عمل آمده وهمچنين تقاضاي شهروندان ساكن درمنطقه صالح آباد اراك مبني برعدم وجود فشارآب مناسب دراين منطقه ، اداره فني و توسعه امورآب وفاضلاب شهرستان اراك اقدام به اجراي 400متر لوله پلي اتيلن سايز160 ميليمتر واتصال آن به شبكه آبرساني  قديمي موجود درمنطقه نمود .

سرآباداني با اشاره به اينكه منطقه صالح آباد داراي 165 اشتراك آب مي باشد تصريح كرد :  عمليات اصلاح و توسعه شبكه آب رساني اين منطقه به صورت اماني با كمترين هزينه توسط همكاران اداره فني وتوسعه انجام شد.

نویسنده:زهرا طراوتی فکور

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

    شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی یک شرکت در شهر اراک می باشد

      نظرات