برگزاری دوره آموزشی کاربران دفاتر پیشخوان دولت در آبفای آبادان

برگزاری دوره آموزشی کاربران دفاتر پیشخوان دولت در آبفای آبادان

دوره آموزشی کاربران دفاتر پیشخوان دولت با هدف خدمات دهی مطلوب تر به شهروندان منطقه در واحد امور مشترکین آبادان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا خوزستان، مدیر اداره آبفا آبادان با بیان این مطلب عنوان کرد: در این دوره کارشناسان واحد مشترکین به تشریح مقررات خدمات این واحد پرداخته و نحوه پاسخگویی صحیح به مراجعه کنندگان دریافت خدمات آبفا را تشریح نمودند .

علیرضا خلیلی نیا تاکید کرد: در این دوره آموزشی تمامی نکات فنی و نرم افزاری مورد نیاز کاربران دفاتر پیشخوان به شرکت کنندگان آموزش داده شد.

وی اذعان داشت: در حال حاضر 8 دفتر پیشخوان دولت در شهر آبادان مشغول به فعالیت هستند که شهروندان آبادانی می توانند جهت درخواست های مختلف خود از آبفا، از قبیل، تقاضای انشعاب، دریافت تسویه حساب، درخواست اصلاح قبض، صدور و پرداخت قبض، تسویه حساب و درخواست آزمایش کنتور به این دفاتر مراجعه نمایند .

تنظیم: راشین نجارپورلینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان

  شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان

  شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان یک شرکت در شهر اهواز می باشد

   نظرات