مناطق مرکزی و شمالغرب ایران همراه با خاک ترکیه در معرض تنش تکتونیکی/ گسل «پیش ژرفای زاگرس» مسبب زلزله « سومار»/ فعالیت گسل «کاشان» دلیل زلزله «برزوک»

مناطق مرکزی و شمالغرب ایران همراه با خاک ترکیه در معرض تنش تکتونیکی/ گسل «پیش ژرفای زاگرس» مسبب زلزله « سومار»/ فعالیت گسل «کاشان» دلیل زلزله «برزوک»

رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، اعلام کرد: از نظر لرزه‌خیزی در کشور در مدت اخیر شاهد زلزله هایی با بزرگای ۴ و بیشتر در جنوب خراسان‌رضوی، شمال تنگه هرمز، منطقه شمالغرب و همچنین در غرب شیراز و ایران مرکزی بوده‌ایم که رخدادها، حاکی است که این محدوده از ایران در مناطق مرکزی و شمالغرب ایران همراه با خاک ترکیه در معرض تنش تکتونیکی قرار دارند. عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در خصوص زلزله سومار اعلام کرد: امروز (۸ بهمن) در منطقه سومار ساعت ۱۰: ۲۲ زلزله‌ای با بزرگای ۴. رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی همچنین یادآور شد: در ساعت ۱۱: ۴۲ امروز ۸ بهمن نیز در استان اصفهان و در منطقه شهر برزوک استان در ۳۴ کیلومتری جنوب اندکی به سمت غرب شهر کاشان زلزله‌ای با بزرگای ۴ رخداده که در امتداد گسل کاشان واقع شده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات